Zpět

Edukací ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00007

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních zřizovaných Zlínským krajem (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem pro osoby s ALZ) a rozvoj poskytované sociální práce na obecních úřadech II. a III. stupně a Krajském úřadě Zlínského kraje. Rozvoj sociální práce bude zajištěn prostřednictvím tvorby a realizace nadstavbového modelu vzdělávání pracovníků, a to formou kurzů, krátkodobých i dlouhodobých výcviků a supervizí. Podpora zařízení sociálních služeb bude zajištěna také díky poskytnutým konzultacím externího odborníka (inspektora kvality, psychologa, psychiatra, mediátora) při řešení aktuálních složitých kauz.


Projekt svými aktivitami souhrnně řeší rezervy nejen v oblasti vzdělávání, ale také v dalších oblastech, které mají vliv na kvalitu sociální práce a sociálních služeb v regionu. Tematické zaměření vzdělávacích kurzů a výcviků vychází z individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých účastníků. Zájem o jednotlivé kurzy a jejich soulad s individuálními plány byl ověřen v přípravné fázi projektu. Projekt reaguje na aktuální legislativní změny v oblasti sociální práce a seznamuje rovněž s aktuálními trendy v péči o seniory a osoby s ALZ (bazální stimulace, validace, smyslová aktivizace apod.).


Projekt navazuje na systém vzdělávání nastavený předchozími projekty a svými aktivitami vytváří jejich nadstavbu.


Jeho realizace umožní implementovat do sociální práce a služeb moderní nástroje, pracovní postupy a nové techniky. Současně umožní přivést do regionu odborníky, za nimiž bylo nutno dojíždět do vzdálených míst, což vedlo, vzhledem k finanční a časové nedostupnosti, k omezeným možnostem využívání kvalitních kurzů či odborníků. Posílení kompetentnosti a erudovanosti pracovníků povede i ke zvýšení společenské prestiže sociální práce, která je v současné době poměrně nízká. Díky aktivitám projektu dojde ke zvýšení kvality prováděné sociální práce na území Zlínského kraje a zlepšení poskytovaných sociálních služeb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám; Zadavatelé sociálních služeb

Příjemce

 • Zlínský kraj
 • IČ: 70891320
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.kr-zlinsky.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018