Zpět

Efektivní řízení agentury CzechInvest

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00027

Projekt Efektivní CzechInvest II. si stanovuje za hlavní cíl vytvoření univerzálně aplikovatelného procesního


modelu příspěvkové organizace, který bude uplatnitelný napříč veřejnou správou a samosprávou České


republiky, vycházející z principu procesně řízené organizace. Zavedené procesního modelu řízení uvnitř


příspěvkové organizace bude mít jako přímý důsledek zefektivnění procesu výkonu finanční kontroly a tím i


zvýšení výkonu vnitřního kontrolního systému. Při aplikaci vydefinovaného modelu procesně řízené organizace v


prostředí veřejné správy bude dosaženo vyšších cílových hodnot výkonu vnitřních kontrolních systému


organizací, ve kterých bude tento model následně implementován.


Uvedený projekt tedy komplexně řeší a popisuje procesy příspěvkové organizace působící ve veřejné správě a


vytváří univerzální dále aplikovatelný model. Realizaci projektu na úrovni Agentury CzechInvest dojde k


zefektivnění jeho činnosti, snížení byrokracie a zvýšení zainteresovanosti jednotlivých článků managementu do


řízení. Projekt předpokládá širokou realizovatelnost vypracovaného modelu řízení. Vznikne tak ucelený komplex


vztahů na úrovni organizace i na úrovni jednotlivých pracovníků. Na základě analýzy, která předcházela


zpracování projektu pro úspěšnou realizaci, se jeví jako nezbytné využití služeb externích subjektů, které


disponují odpovídajícími odbornými kapacitami a zkušenostmi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2011 - 30. 9. 2012
 • Cílová skupina: Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito; úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • IČ: 71377999
 • Sídlo:
  • Ulice: Štěpánská
  • Číslo popisné: 567/15
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000
 • http://www.czechinvest.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018