Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní řízení úřadu MPSV

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D4.00005

Smyslem projektu byla inventura a racionalizace hospodaření resortu MPSV, a to na základě provedených auditů dílčích oblastí, především auditu personálního a majetkového. Předmětem projektu dále bylo nastavení rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců a optimalizace vybraných procesů s cílem zefektivnit a zkvalitnit výkon vnitřních agend v resortu MPSV. Jednotlivé klíčové aktivity byly nastaveny tak, aby na základě analýzy současného stavu identifikovaly slabá místa a navrhly opatření včetně plánu či započetí samotné implementace navržených opatření do prostředí resortu MPSV.


Z důvodu klíčových organizačních změn a aktualizace priorit resortu MPSV na počátku projektu došlo v průběhu realizace projektu k doplnění dílčích aktivit, které navazují na hlavní aktivity, a přispívají tak k naplnění cíle projektu.  

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů, organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018