Zpět

Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00008

Projekt směřuje k vytvoření efektivního systému střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Bruntál (SPRSS) a vytvoření nového střednědobého plánu na navazující období (od roku 2015) a to prostřednictvím revize dosavadního SPRSS z hlediska obsahového i formálního, většího zohlednění potřeb uživatelů sociálních služeb, aktualizace základních dokumentů, aktualizace činnosti řídící skupiny a pracovních skupin, vytvoření systémů - sledování a hodnocení SPRSS, aktualizace SPRSS, financování sociálních služeb a v neposlední řadě zlepšení informovanosti účastníků i veřejnosti o SPRSS. Projekt vychází z definovaných potřeb revize stávajícího systému komunitního plánování sociálních služeb ve městě Bruntále, kdy jeho inovativnost spočívá v kompletní revitalizaci tohoto procesu, tak jak je popsán v průběhu projektu. Hlavním výstupem bude nový komunitní plán na následující plánovací období, který bude vypovídat o aktuálně zjištěných potřebách osob, existujících zdrojích včetně ekonomického vyhodnocení, bude obsahovat strategii zajišťování a rozvoje sociálních služeb a povinnosti zúčastněných subjektů (viz. cíle projektu).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb ; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci

Příjemce

 • Město Bruntál
 • IČ: 00295892
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 994/20
  • Městská část: Bruntál-město
  • Město: Bruntál
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79201
 • http://www.mubruntal.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018