Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Efektivní vzdělávání a rozšíření znalostí firemního Know-how zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01330

V souladu s dlouhodobým záměrem a vizí chce žadatel vybudovat prosperující organizaci s vysokou firemní kulturou postavenou na vytvořeném systému vzdělávání zaměstnanců.


Pro zajištění vysoké profesionální úrovně zaměstnanců je nezbytné jejich stávající vědomosti a dovednosti nejen upevňovat a systematicky doplňovat, ale i prohlubovat o nové poznatky v daném oboru.


Žadatel do této doby realizoval vzdělávání svých zaměstnanců nesystematicky, vždy dle aktuálních potřeb dané profese či finančních možností žadatele.


Realizací tohoto projektu by chtěl žadatel tuto situaci výrazně změnit. Chce svým zaměstnancům pro jejich profesní vzdělávání poskytnout profesionální vzdělávací programy zaměřené na zvyšování jejich kvalifikace.


Navrhovaný vzdělávací systém má modulární charakter a počítá s využitím moderních technologií pro řízení a realizaci vzdělávání (E-portál).


Takový vzdělávací systém umožní přizpůsobovat obsah, metody a formy vzdělávání potřebám jednotlivých zaměstnanců různých profesí a na různých úrovních znalostí a dovedností.


Realizované vzdělávací aktivity projektu povedou k rozšíření, prohloubení, rozvoji a udržení profesní a odborné kvalifikace zaměstnanců žadatele.


Realizací projektu bude pro stávající i pro nové zaměstnance vytvořen plnohodnotný profesní vzdělávací systém využitelný dlouhodobě, i po ukončení projektu.


Ve společnosti žadatele budou vyškoleni a připraveni interní autoři a lektoři, kteří budou i po ukončení projektu zajišťovat následnou aktualizaci vzdělávacích modulů a jejich výuku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy. Do realizace projektu bude zapojeno celkem 400 pracovníků firmy a to v následujících profesích:; •THP,; •THP administrativa,; •dělnické profese.

Příjemce

 • KORDÁRNA Plus a.s.
 • IČ: 27758711
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 890
  • Město: Velká nad Veličkou
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69674
 • http://www.kordarna.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018