Zpět

Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01402

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele, s cílem zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí, v souladu s podnikovým systémem rozvoje lidských zdrojů, s aktuálními potřebami zaměstnanců i žadatele, i v souladu s aktuálními potřebami praxe. Cílem projektu je tímto způsobem zvýšit kvalifikační úroveň a kompetence zaměstnanců a tím i jejich adaptabilitu.


Zaměstnanci žadatele se v rámci projektu zúčastní dvou intenzivních vzdělávacích programů v oblasti práce s vnitropodnikovým informačním systémem K2 a v oblasti práce s vývojovým a kreslícím programem CAD. V obou případech se bude jednat o kategorii obecného vzdělávání, využitelného také u jiných zaměstnavatelů.


Vzdělávání v rámci projektu zvýší nejen konkurenceschopnost zaměstnavatele, ale také zaměstnatelnost a pozici konkrétních zaměstnanců na trhu práce.


Časový rozsah školení v rámci projektu je celkem 50 školicích dní a 354 školicích hodin. Realizace projektu proběhne v průběhu 19 měsíců v průběhu let 2013 a 2014.


V rámci projektu bude proškoleno celkem12 zaměstnanců firmy na pozicích THP, z toho 2 ženy a 10 mužů. Tato cílová skupina projektu zahrnuje také skupinu osob starších 50 let věku v počtu 3 osob.


Součástí aktivit projektu je rovněž realizace opatření pro zvýšení povědomí zaměstnanců i vedení firmy o problematice rovných příležitostí žen a mužů a aplikace konkrétních opatření do běžné činnosti firmy za účelem naplňování principů rovných příležitostí v organizaci žadatele, a to z dlouhodobého hlediska.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 11. 2014

Příjemce

 • DAVON s.r.o.
 • IČ: 60775980
 • Sídlo:
  • Ulice: Šumperská
  • Číslo popisné: 1353
  • Městská část: Uničov
  • Město: Uničov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78391

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018