Zpět

EFEKTIVNÍ ZJIŠTĚNÍ IDENTIFIKACE OSOB A PŘEDÁNÍ DAT V RÁMCI OVM ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00024

 


Projekt je zaměřen na efektivitu poskytování informací o osobách vedených v centrální evidenci vězňů (CEV) Vězeňské služby ČR (VS ČR), tzv. proces lustrace. S rostoucím množstvím požadavků na zjišťování osob v CEV je nutné vyřešit efektivitu celého procesu a kapacitní problémy s vyřizováním těchto žádostí.


Jde o procedury, u kterých je cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické a zpožďující prvky uvnitř veřejné správy. Základem je přezkoumání stávajících struktur a agend spojených s ověřováním osob v CEV a jejich re-designing vč. kompetencí a funkcí dotčených referentů.


Náplní projektu je tedy business analýza mapující stávající proces lustrace, návrh nového systému postupů s podporou informačních technologií (aplikací a bezpečnostních prvků) a jejich implementace a zavedení do praxe.


Výsledkem je pak větší efektivita a transparentnost procesu lustrace, minimalizace byrokratické zátěže a zpožďujících prvků uvnitř VS ČR.


Projekt bude vycházet ze schváleného dokumentu Strategie Smart Administration v období 2007-2015 a má přímý nebo zprostředkovaný pozitivní dopad na všechny vrcholy Hexagonu veřejné správy, zejména na vrcholy Organizace, Technologie, Finance a Úředník.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2011 - 30. 4. 2012
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou odpovědní zaměstnanci, kteří se bezprostředně podílejí na výkonu a řízení dotčeného procesu. Cílová skupina bude aktivně zapojena do realizace projektu. V souvislosti s dotčeným procesem lustrace budou pracovníci z CS zapojeni do jeho implementace. To znamená, že tito pracovníci se zúčastní:; -analýzy detailních parametrů nového procesu lustrace,; - zavedení procesu vč. podpůrného softwarového vybavení,; -školení nových postupů procesu lustrace a podpůrného softwarového vybavení,; -využití výstupů nového procesu.; Dotčení pracovníci cílové skupiny budou tedy podpořeni nejen školením nového procesu, ale hlavně výstupy tohoto procesu, který umožní automatizovat významnou třídu lustrace, a tím dotčeným pracovníkům cílové skupiny umožní věnovat se více těm třídám lustrací, které automatizovaně řešit nelze.; Všichni zaměstnanci Odboru správního a Oddělení správních na věznicích budou prokazatelně podpořeni, protože se budou spolupodílet na tvorbě a využívání nových procesních postupů a metod.; ; Přeneseně (nepřímo)se projekt týká tisíců uživatelů služby, kteří budou systém využívat a dostanou rychlejší a ověřenou informaci.; Nový systém poskytování informací budou využívat obecně osoby a orgány činné v trestním řízení, jmenovitě:; - orgány činné v trestním řízení,; - soudy a státním zastupitelství při výkonu jejich další působnosti,; - správní orgány a Rejstřík trestů, pokud je potřebují pro svou činnost.; ; Potřeba realizace toho projektu pro cílové skupiny vyplývá z nevyhovujícího současného stavu:; - vyřizování žádosti o poskytnutí informací OVM v trestním řízení činí cca 45-60 dnů,; - dlouhodobě vzrůstající kapacitní zátěž odpovědných pracovníků Odboru správního a oddělení správních,; - potřeba zefektivnění procesů a komunikace k oprávněným osobám.; ; Cílem VS ČR je nastavit, optimalizovat a implementovat vnitřní procesy tak, aby tyto fungovaly efektivně, účelně a hospodárně, tj. spotřebovávaly jen nezbytně nutné zdroje a nedocházelo ke zbytečnému administrativnímu zahlcení zaměstnanců. Jde o procedury, u kterých je cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické a zpožďující prvky uvnitř veřejné správy.

Příjemce

 • Vězeňská služba České republiky
 • IČ: 00212423
 • Sídlo:
  • Ulice: Soudní
  • Číslo popisné: 1672/1a
  • Městská část: Nusle
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14000
 • http://www.vscr.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018