Zpět

Efektivním vzděláváním k efektivní produkci ve společnosti MAGMA, servis a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00246

Obsahem projektu je realizace 6 specifických a 4 obecných kurzů pro celkem 85 zaměstnanců MAGMA, servis a.s., které podpoří výrobní kapacity podniku.


Bude se jednat o:


A) Specifické vzdělávání.    


Specifická školení zaměřená na obsluhu a manipulaci s jednoplášťovými i dvouplášťovými tlakovými nádobami, polyfuzní svařování trubek z termoplastů, práci s chemickými látkami při výrobě pro konkrétního odběratele, obsluha a manipulace s hydraulikou při výrobních procesech Magama servis, a.s., mechanické ucpávky hřídelí míchadel kotlů u tlakových nádob, manipulace s protizážehovými pojistkami konkrétního typu.   


B) Obecné vzdělávání.      


IT kurzy - Word II, III a Excel II a III pro THP pracovníky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Projekt lze rozdělit na dvě části a to na vzdělávání specifické a na vzdělávání obecné. ; Kurzů specifického vzdělávání se zúčastní 8 THP pracovníků (vedoucí středisek elektra, energetiky, montáží a údržby) a 60 dělníků (záměčníci, pracovníci střediska elektro, energetiky, montáží a údržby). ; Kurzů obecného vzdělávání se zúčastní celkem 20 THP pracovníků (administrativní pracovníci a vedoucí středisek). ; Cílová skupina zahrnuje mimo jiné 4 ženy nad 50 let věku, 5 můžu vě věku do 25 let a 30 mužů nad 50 let. ; Při výběru zaměstnanců do projektu bylo přihlíženo zejména k jejich současným vzdělávacím potřebám. Druhým vodítkem pro výběr cílové skupiny a stanovení vzdělávacích aktivit byly strategické změny ve vedení firmy, které přihlédlo ke dlouhodobému plánu společnosti na produkci a jiné výrobní aktivity.

Příjemce

 • MAGMA, servis a.s.
 • IČ: 25878832
 • Sídlo:
  • Ulice: Ostravská
  • Číslo popisné: 305/29
  • Městská část: Komárov u Opavy
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74770
 • http://www.magmaservis.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018