Zpět

Expert v oboru těstárenství

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01482

 


Pro kvalitu výrobků a efektivnost výroby, hospodárné a efektivní řízení a celkový chod společnosti jsou jednou z klíčových oblastí dostatečné dovednosti a znalosti samotných zaměstnanců. Společnost Europasta SE v minulých letech investovala vysoké finanční prostředky do svého růstu a nových technologií, možnosti rozvoje vzdělávání zaměstnanců tak byli finančně omezené.


 


 


Inovace a rozšíření vzdělávacího systému o odbornou přípravu v oboru potravinářství, zavedení metod průmyslového inženýrství, včetně realizace nových vzdělávacích programů dle identifikovaných vzdělávacích potřeb je tak logickým krokem pro upevnění postavení a konkurenceschopnost naší společnosti, ale i pracovního uplatnění a možnosti stálého zaměstnání pro samotné zaměstnance.


Charakteristika hlavních cílů projektu:


Vzdělávání:


- doplnění znalostí zaměstnanců výroby o odborné znalosti z potravinářství, posílení efektivních metod práce,


- obnovení/rozšíření kvalifikace technických pozic zaměstnanců z řad údržby, logistiky a seřizovačů,


- rozvoj odborných, na jednotlivé pozice vázaných znalostí zaměstnanců z řad specialistů, administrativy a top managementu.


Vzdělávací systém:


- vytvoření nových učebních podpor v podobě 4 školících filmů


- začlenění vzdělávání v metodách průmyslového inženýrství


 


Obecné:


- podpořit zaměstnance na současných pracovních místech, jejich profesní růst a možnost širšího uplatnění


- zvýšit kvalitu výrobků, efektivitu výroby


- zefektivnit řízení a vedení společnosti


- inovovat systém vzdělávání


- zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců


- podpořit konkurenceschopnost a růstu společnosti


?


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 28. 2. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří vybraní zaměstnanci společnosti Europasta SE. Z hlediska struktury zasáhne vzdělávací program zaměstnance napříč všemi úrovněmi společnosti od dělníků po top management.

Příjemce

 • Europasta SE
 • IČ: 28115414
 • Sídlo:
  • Ulice: U Sila
  • Číslo popisné: 246
  • Městská část: Boršov nad Vltavou
  • Město: Boršov n.Vlt.
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37382
 • http://www.europasta.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018