Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

FINANČNÍ PRŮVODCE - Posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků pracujících s osobami s duševním onemocněním v aktuálních tématech finanční a občanskoprávní gramotnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00030

V rámci projektu budou sociální pracovníkům nabídnuty 3 dvoudenní akreditované kurzy zaměřené na problematiku finanční a občanskoprávní gramotnosti.


Tato série 3 dvoudenních kurzů proběhne v Pardubicích, Brně, Jihlavě, Ostravě a Plzni.


Absolventi kurzů mohou dále využít možnosti indiviuální odborné podpory fomou mentoringu ze strany právníka či dluhového poradce.


V rámci projektu vznikne publikace obsahující typové kazuistiky.


Více informací viz www.financni-pruvodce.cz

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Aktivit projektu se mohou zúčastnit sociální pracovníci (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním.

Příjemce

 • Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
 • IČ: 48151904
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Republiky
  • Číslo popisné: 2686
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.financni-pruvodce.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018