Zpět

Firemní vzdělávání v rámci INELSEV s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00156

Společnost INELSEV s.r.o. je dodavatelem investičních celků a komplexních služeb v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechnických zařízení se specializací na chemické provozy.


Historicky byla společnost součástí Chemopetrolu, nynější Unipetrol RPA s.r.o. a Česká rafinérská, a.s. I přesto, že nynější firma má širší portfolio zákazníků, základní specializace je zaměřená na specifické prostředí chemických provozů. Zde působí jako tvůrce a implementátor informačních systémů kontroly a řízení technologií pro průmyslovou automatizaci a energetické systémy, je výrobcem rozvaděčů, smluvním partnerem významných výrobců regulačních, řídících a bezpečnostních technologií, stejně jako elektrotechnických slaboproudých a silnoproudých zařízení.


Celý projekt je zaměřen na vytvoření uceleného "Rozvojového programu KOMPETENCE" pro zaměstnance společnosti, který povede ke zvýšení kvalifikace a důležitých dovedností. Impulsem k realizaci tohoto projektu byla interní vzdělávací analýza, skládající se z hodnotících pohovorů s provozními zaměstnanci. Na jejich základě byly identifikovány jasné potřeby na prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti interního Know-How, které je velmi důležité při realizaci zakázek především v chemickém průmyslu (s ohledem na dopad případných havárií).


Vzdělávací akce pro zaměstnance jsou plánovány v souvislosti se snahou vedení společnosti o vyšší efektivitu práce, nižší počet reklamací a vyšší bezpečnost práce. Záměrem projektu je realizace speciálně vytvořených 11 modulů (7 specifických a 4 obecných), do kterých se zapojí celkem 64 klíčových pracovníků firmy (někteří budou absolvovat více modulů), přičemž bude vydáno celkem min. 112 ks Potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.


Vzdělávání bude realizováno jednak prostřednictvím expertů - lektorů, tak prostřednictvím externích dodavatelů. Podíl nákladů obecného vzdělávání vůči specifickému je 16,85 % vs. 83,15 %.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena zaměstnanci INELSEV s.r.o. a do projektu bude zapojeno celkem 64 zaměstnanců,; kteří se budou moci účastnit i více na sebe navazujících specifických školení.; Struktura zapojených zaměstnanců do projektu:; * OBCHODNÍK - 8 osob; * PROJEKTANT - 12 osob; * TECHNIK - 9 osob; * DĚLNÍK - 35 osob

Příjemce

 • INELSEV s.r.o
 • IČ: 25001582
 • Sídlo:
  • Ulice: Husitská
  • Číslo popisné: 1716/1
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401
 • http://www.inelsev.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018