Zpět

GMC kompetenční model

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00089

Specifické a odborné znalosti zaměstnanců jsou vzhledem k předmětu jejich práce (vývoji unikátního firemního produktu) klíčové. Kvalitu práce, fungování týmů a řízení práce poté ovlivňují zejména znalosti procesů, u senior zaměstnanců manažerské schopnosti, prezentace nebo schopnost předávat naučené informace. Ve společnosti se v uvedených oblastech školí pravidelně, systém vzdělávání byl ovšem donedávna zaměřen zejména na úzkou specializaci jednotlivých zaměstnanců. V minulém roce nově pojatá strategie změnila zaběhlý styl práce ustálených týmů na vývoji hlavního produktu k práci na menších projektech (tzv. start-up projekty), kde se projektový tým vytváří na přechodnou dobu a tvoří jej zaměstnanci skrz celou organizační strukturu. Tento styl práce vychází z agilních metod řízení vývoje SW se zaměřením na flexibilitu, efektivitu a kvalitu odváděné práce. Cílem této změny bylo podpořit změnu ve způsobu vývoje (práce) i podoby nabízených produktů, jako odraz nejmodernějších trendů v odvětví IT (týmová spolupráce, otevřené komunikace, zapojení zákazníka a připravenost na změnu). Tento přechod k agilnímu stylu práce klade větší požadavky na naše zaměstnance a tím i na vzdělávání. V rámci pravidelného šetření v oblasti systému vzdělávání a jeho vyhodnocování bylo prokázáno, že: -systém vzdělávání prozatím ne zcela reflektuje nový styl práce a nároky z toho na zaměstnance plynoucí-je potřeba podpořit odklon od úzce zaměřeného vzdělávání na systém, umožňující získání širších znalostí, což učiní zaměstnance víc uplatnitelné -pracovníci potřebují rozšířit znalosti odpovídající novým kompetencím i nově vyvinutým a vyvíjeným produktům-uplatnění agilní formy práce vyžaduje podpořit rozvoj vybraných firemních procesů i obecných znalostí, přičemž systém vzdělávání toto doposud nereflektoval

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: CS tohoto projektu klíčový specialisté - zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury se jedná o zaměstnace oddělení Develompent, Support a Services, Quality Assurance a Education Centre.

Příjemce

 • GMC Software Technology
 • IČ: 25291939
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Brně
  • Číslo popisné: 1972
  • Městská část: Nový Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50006
 • http://www.gmc.net/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018