Zpět

Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00011

Projekt je zaměřen na zlepšení možnosti pracovního a společenského uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří využívají dvou ambulantních sociálních služeb Domova bez zámku - denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu. Během celého projektu budou podpořené osoby získávat praktické dovednosti v jednotlivých dílnách v prostorách denního stacionáře a v sociálně terapeutické dílně, v rámci které bude provozována kavárna pro veřejnost jako obecný hospodářský zájem.  Účastníci projektu si postupně osvojí pracovní úkony, jako jsou např. práce v kuchyni a v kavárně, práce s keramikou nebo údržbářské práce.V rámci projektu dojde postupně k realizaci různých vzdělávacích aktivit, zaměřených na posílení sociálních dovedností např. zlepšení komunikačních dovedností, rozhodování, schopnosti sebeprosazení, dále dovedností potřebných při hledání práce a jejím udržení nebo zlepšení finanční gramotnosti. Důležitou součástí celého projektu bude odborné poradenství poskytované psychologem a mentální trénink, jehož cílem je zlepšení rozumových schopností, např. koncentrace nebo paměti. Závěrečnou fází projektu bude podpora cílové skupiny při hledání uplatnění na volném trhu práce.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2011 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří prošli procesem transformace pobytových služeb sociální péče a nyní využívají jedné ze dvou ambulantních sociálních služeb Domova bez zámku, příspěvkové organizace.; V rámci projektu bude podpořeno celkem 36 osob ve věku od 18 let. Z nich 30 osob využívá služeb denního stacionáře a 6 sociálně terapeutické dílny. Jedná se o osoby užívající v Domově bez zámku také pobytovou sociální službu chráněné bydlení.

Příjemce

 • Domov bez zámku, p.o.
 • IČ: 71184601
 • Sídlo:
  • Ulice: V. Nezvala
  • Číslo popisné: 115
  • Městská část: Náměšť nad Oslavou
  • Město: Náměšť nad Oslavou
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67571
 • http://www.domovbezzamku.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018