Zpět

Hospodárné a odpovědné město Klimkovice

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00121

Žadatelem projektu je město Klimkovice, v rámci kterého v současné době žije více než 4 tis. obyvatel. Úřad města zaměstnává celkem 15 úředníků a město řídí 17 zastupitelů v čele se starostou.


Hlavním cílem projektu je zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Klimkovice. Projekt reaguje na současný stav řízení provozu města, které nyní naplňuje existující strategii. Tato strategie byla ovšem připravena bez návaznosti na finanční řízení města, řízení majetku, personální obsazení úřadu atd. Navíc dokument neřeší důležité aspekty např. v podobě implementace strategického či projektového řízení do praxe úřadu.


Vedení města je přesvědčeno, že zavedením moderních přístupů strategického řízení, které se tradičně uplatňují převážně v soukromé sféře, se městu z dlouhodobého hlediska sníží náklady na provoz a zefektivní se procesy uvnitř úřadu.


Cíle projektu bude dosaženo pomocí následujících aktivit:


- analýzy současného stavu strategických dokumentů a řízení města


- návrhem metodických postupů v konkrétních oblastech řízení


- aktualizací strategického plánu rozvoje města vč. sestavení akčních plánů


- zavedením systému strategického řízení do úřadu


- zavedením systému finančního řízení do úřadu, řízení rizik a optimalizací správy městského majetku


- zavedením systému zefektivnění personálního řízení úřadu


- zavedením systému Good Governance do úřadu


- proškolením úředníků a politiků města v nově navržených metodách řízení/správy města


 


Cílovou skupinou budou jak úředníci a zastupitelé města, tak také město samotné, které je jedním z měřených indikátorů projektu.


Projekt bude mít na starosti interní realizační tým, nicméně odborné zázemí bude zajištěno externím dodavatelem, který bude vybrán na počátku realizace projektu.


Projekt ovlivní nejen vedení města a jeho zaměstnance, ale zejména občany města, kteří zefektivnění procesů zaznamenají v průběhu komunikace s MěÚ Klimkovice. Dále díky zavedení Good Governance dojde ke ztransparentnění procesů v rámci úřadu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou budou jak úředníci a zastupitelé města, tak také město samotné, které je jedním z měřených indikátorů projektu.

Příjemce

 • Město Klimkovice
 • IČ: 00298051
 • Sídlo:
  • Ulice: Lidická
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Klimkovice
  • Město: Klimkovice
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74283
 • http://www.mesto-klimkovice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018