Zpět

HRAD - pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00062

Projekt reaguje na problém nízké účinnosti stávající podpory v oblasti slaďování rodinného a pracovního života (WLB) a rovných příležitostí (RP) v soukromé sféře, která je způsobena chybějící či nedostačující spoluprací soukromých firem se subjekty odlišného typu (NNO, školy). Přestože NNO disponují značnými odbornými znalostmi v oblasti RP a WLB, nemají možnost si je ověřit v podmínkách soukromé firmy. Naopak podniky nemají dostatek prostoru věnovat se problematice RP a WLP do takové hloubky jako NNO a proto jim často chybí cenné znalosti pro účinnou implementaci podpory svých zaměstnanců v této oblasti.


V rámci realizace projektu bude vytvořena komplexní metodika "Strategie podpory Work&Life Balance a podpory rovných příležitostí", která bude pilotně otestována v podmínkách společnosti LINET spol. s r.o., jakožto významného zaměstnavatele v regionu. Testování bude zahrnovat ověření základních strategií pro WLB, a to odborné poradenství, další rozvoj znalostí zaměstnanců, zavádění/inovace flexibilních forem organizace práce, služby péče o děti. Výsledky testování budou na konci projektu vyhodnoceny a metodiky na jejich základě upravena. Zásadní poznatky testování metodiky budou následně zpřístupněny dalším zaměstnavatelům v regionu.


Během pilotního testování metodiky využije podpory projektu celkem 177 zaměstnanců/zaměstnankyň společnosti LINET.


Projekt potrvá 24 měsíců a bude realizován subjekty různého charakteru (soukromý podnik, NNO, škola), a to společností LINET (žadatel), Kolpingovou rodinou Smečno a Mateřskou školou Linetka s.r.o. (partneři).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 1. 11. 2014
 • Cílová skupina: -Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce; Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi; Ženy v předdůchodovém věku; Osoby pečující o závislého člena rodiny; Zaměstnanci

Příjemce

 • LINET spol. s r.o.
 • IČ: 00507814
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 5
  • Město: Želevčice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27401
 • http://www.linet.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018