Zpět

Hurá do práce!

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00148

Předmětem projektu je souhrn aktivit směřujících ke zlepšení integrace sociálně vyloučených skupin - Rómů na trhu práce. Jejich zapojení do pracovního procesu v místě jejich bydliště povede ke změně pohledu většinové populace na tuto minoritní skupinu občanů. Zároveň zapojení do pracovního procesu u města, jakožto zaměstnavatele, ochrání účastníky projektu od možných prvotních negativních reakcí ze strany ostatních spoluzaměstnanců a možných problémů s rychlým ukončením zaměstnání z důvodu nedobré pracovní morálky či pracovního výkonu. Cílem projektu je tedy připravit účastníky sociálně vyloučené skupiny, aby byli konkurenceschopní na trhu práce i po skončení tohoto projektu. Kromě osvojování si pracovních návyků v rámci zaměstnaneckého poměru u města Luže proběhne u účastníků smysluplná rekvalifikace v takových oborech, které v dané lokalitě chybí, či je po nich dlouhodobá poptávka, aby mohli po skončení projektu získat zaměstnání u soukromých firem, či si založit vlastní živnost. Další aktivitou projektu jsou odborné semináře, které se budou orientovat na zvýšení vzdělanosti účastníků projektu v oblastech každodenních činností občana v dnešním světě, jako je správná komunikace s úřady, zvládnutí vyplňování formulářů, základy vystupování a psaní životopisu při shánění zaměstnání, hospodaření s financemi a rozvrhnutí si svých potřeb na základě příjmů a výdajů, motivace svých potomků v účasti a dokončení minimálně středoškolského vzdělání. Účastníci projektu - lužští Romové mají všichni pouze základní vzdělání a od ukončení základní školní docházky v podstatě nepracovali. Jsou tedy závislí pouze na sociálních dávkách a šedé ekonomice, což se negativně projevuje ve vnímání většinové společnosti. Aktivity rekvalifikace účastníků projektu budou prováděny externím odborným personálem, který má oprávnění vydávat osvědčení o absolvování rekvalifikace. Aktivita odborných seminářů bude realizována externím dodavatelem.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
  • Cílová skupina: Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí - Rómská komunita ve městě Luže.

Příjemce

  • Město Luže
  • IČ: 00270440
  • Sídlo:
    • Ulice: nám.Plk.J.Koukala 1
    • Město: Luže 53854
  • http://www.luze.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018