Zpět

I profesionálové se potřebují vzdělávat

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01282

Projekt potřebujeme realizovat z důvodu zajištění odborné způsobilosti pro 93 našich zaměstnanců, působících na pozici strážný objektu. Cíle projektu vychází z jeho potřebnosti - zvýšit profesní kvalifikaci a také adaptabilitu u uvedených zaměstnanců, doplňkově pak zlepšit jejich IT a klíčové dovednosti a podpořit konkurenceschopnost naší společnosti jako celku. Uvedených cílů dosáhneme účastí zapojených zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách projektu, kdy se zapojení zaměstnanci připraví na zkoušku k profesní kvalifikaci "Strážný" a "Detektiv koncipient" a následně tyto zkoušky vykonají; v rámci dalších aktivit pak budou absolvovat doplňkové vzdělávání. Prostřednictvím projektu podpoříme oblast rovných příležitostí ve společnosti. Mezi hlavní výstupy projektu řadíme cca 93 podpořených osob. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Potřeba vzdělávání zaměstnanců vzešla z požadavků managementu společnosti (zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon povolání ve strážní službě) a také z potřeb samotných zaměstnanců (zlepšení dovedností práce v MS Excel, efektivnější organizování pracovních činností). S nabídkou účasti školení na výukových kurzech ve vzdělávacím projektu OP LZZ jsme oslovili všechny naše strážné. Uvedli jsme jim motivační faktory pro účast v projektu - bezplatné zvýšení odborné kvalifikace (čímž posílí úroveň kvality své vykonávané práce), posílení jejich adaptability a udržitelnosti pracovního místa, uvolňování z výkonu práce s náhradou mzdy. Také jsme jim objasnili, že posílení jejich kvalifikace celkově pomůže společnosti lépe obstát na konkurenčním trhu, zajistit zakázky a tím tak finanční stabilitu. Oslovení zaměstnanci projevili zájem o zařazení do cílové skupiny projektu. Předběžně cílovou skupinu tvoří 93 zaměstnanců - strážných objektu. Z toho je přibližně 29 žen a 64 mužů. Všichni pracují v Opavě. Ve skupině je 28 zaměstnanců starších 50 let a 28 zaměstnanců do 25 let (věkové kategorie znevýhodněné na trhu práce).

Příjemce

 • BOIS Opava a.s.
 • IČ: 27823792
 • Sídlo:
  • Ulice: Olomoucká
  • Číslo popisné: 267/29
  • Městská část: Opava-Předměstí
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.bois.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018