Zpět

I Ty můžeš pracovat- hlasem!

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00249

Projekt "I Ty můžeš pracovat - hlasem ! " je zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb, včetně bilanční a pracovní diagnostiky, vedoucích k aktivizaci a motivaci cílové skupiny - fyzických osob s postižením motoriky horních končetin a zhoršeným zrakem či zhoršenou orientací na obrazovce ve Středočeském, Jihočeském kraji a Praze, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na pracovním trhu.


Projekt podporuje tvorbu a realizaci komplexních programů zaměstnanosti ve spolupráci s odborníky z dalších organizací s důrazem na využití nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost CS.


Projekt podává občanské sdružení Polovina nebe na základě pozitivní zkušenosti a ohlasu na specifickou podporu této cílové skupině, spolupráce s organizacemi sdružujícími zdravotně znevýhodněné a především na základě velké poptávky této specifické skupiny po možnostech jejich vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem pro jejich následné pracovní uplatnění.


Projekt rovněž reaguje na poptávku a ochotu zaměstnavatelů zaměstnat zdravotně znevýhodněné pro úkony spojené s IT technologiemi. V rámci projektu cílovou skupinu naučíme ovládat PC hlasem a tím umožníme její pracovní zařazení.


Prostřednictvím celkem pěti aktivit projekt pomůže cílové skupině překonat překážky, které jí brání ve vstupu natrh práce, zprostředkuje jí adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnění vstupu na pracovní trh.


Inovativním prvkem projektu je využití nejmodernějších technologií ovládání počítače hlasem včetně hlasové syntézy umožňující ovládání PC hlasem i osobám se zhoršeným zrakem či orientací.


Všechny aktivity kladou důraz na individuální přístup k osobám z CS. Jedním z hlavních výstupů projektu bude zaměstnání celkem 14 osob z cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Motivace cílové skupiny zapojit se do projektu je daná především potřebou řešit své konkrétní potřeby:; tj. zlepšit svou ekonomickou situaci, zapojit se do pracovního a společenského života bez nutnosti asistence druhých osob a získat zaměstnání.; Do projektu bude cílová skupina (tj. osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u krajské pobočky ÚP resp. konkrétně fyzické osoby se zdravotní postižením) zapojena aktivně - bude příjemcem poradenských služeb, naučí se hlasem ovládat PC, zúčastní se rekvalifikačních kurzů a najde své pracovní uplatnění.; Jeden z lektorů kurzu ovládání PC hlasem bude sám z cílové skupiny, a poslouží jako dobrý příklad a motivace pro ostatní.; ; Před vlastním zapojením CS do projektových aktivit sepíšou se sdružením smlouvu o absolvování školení a tréninku na ovládání informačních technologií hlasem, budou jim zapůjčeny potřebné technologie pro domácí nácvik studovaných aktivit.; Cílové skupině realizace projektu přinese:; 1. znalosti a dovednosti v oblasti využití IT; 2. odbornou kvalifikaci ve specifickém oboru nejmodernějších informačních technologií; 3. částečnou ekonomickou nezávislost; 5. společenské zapojení; 6. zlepšení sociální kultury života; ; Vedle benefitů pro cílovou skupinu bude mít projekt i pozitivní vliv na pečující osoby, které se o zdravotně postižené starají. I přesto, že se jedná o poměrně finančně nákladný projekt, bude mít benefit i v ekonomické rovině, neboť osoby z CS se z konzumentů finančně nákladných zdravotních a sociálních služeb stanou alespoň částečně finančně nezávislými na pomoci státu. Realizace projektu bude představovat i bezprostřední zpětnou; vazbu pro český výzkum a vývoj, která umožní jeho další rozvoj v této oblasti.

Příjemce

 • Polovina nebe, o.s.
 • IČ: 27035271
 • Sídlo:
  • Ulice: K Dolům
  • Číslo popisné: 72/63
  • Městská část: Modřany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 14300
 • http://www.polovinanebe.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018