Zpět

Identifikace potřeb uživatelů jako východisko kvalitního individuálního plánování a měření efektivity sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00144

 


Projekt je zaměřen na posílení kompetencí pracovníků v oblasti zjišťování potřeb, které je nezbytným východiskem pro nastavení odpovídající podpory uživateli tzv. individuálního plánu. Obsahem projektu je:


 


- Vzdělávání vedoucích pracovníků - jednodenní kurz zaměřený na východiska, důvody pro úpravy a nastavení potřebných změn v organizaci.


 


- Vzdělávání pracovníků v přímé práci s uživateli - ucelené vzdělávání zaměřené na získání dovedností v oblasti zjišťování potřeb a individuálního plánování. Vzdělávání trvá 3 měsíce a je složeno ze 4 denního prezenčního studia a domácí přípravy účastníků - studium a aplikace poznatků v praxi.


 


- Odborné stáže - dvoudenní odborné stáže v organizacích využívajících tento nástroj k prohloubení dovedností klíčových pracovníků v praxi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • QQT, s.r.o.
 • IČ: 29058295
 • Sídlo:
  • Ulice: Šlikova
  • Číslo popisné: 549/4
  • Městská část: Břevnov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16900
 • http://www.qqt.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018