Zpět

Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D9.00001

Projekt má za cíl implementovat principy otevřených dat do prostředí České republiky v souladu se strategickými dokumenty ČR a evropskou legislativou. Vytvořit tedy  legislativní vymezení pro otevřená data veřejné správy ČR, včetně implementace EU směrnice 2009/98ES a její novelizace směrnicí 2013/37/EU a definovat postupy a standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR. Jako jeden ze standardů budou v rámci projektu vytvořeny vzorové publikační plány pro centrální orgány, kraje  a jednotlivé typy obcí a tyto vzorové publikační plány budou validovány se zástupci vybraných orgánů VS. Důležitou součástí projektu jsou i školení, v rámci kterých budou zástupci orgánů VS seznámeni s postupy a standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR, což usnadní praktické zvládnutí jejich publikace a katalogizace a pomůže rozvoji otevřených dat v ČR a budování připravenosti orgánů VS ČR na publikaci dat v souladu s připravovanou legislativou a v konečném důsledku také přispěje k naplnění strategických cílů ČR.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2015 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018