Zpět

Individuální podpora na cestě do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00113

Projekt Individuální podpora na cestě do práce je určen pro osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení a nízkého věku (do 25 let) bez kvalifikace a s nízkou kvalifikací. Cílem projektu je vzdělání účastníků projektu v nových pracovních dovednostech a jejich pracovní uplatnění na trhu práce. Projekt podpoří celkem 40 osob, ti projdou vstupní diagnostikou, fází vzdělávání v nových pracovních dovednostech (job kluby, trénink pracovních dovedností, krátkodobá bezplatná stáží uzaměstnavatele). Důležitou součástí projektu je podpora při hledání práce i asistence přímo na pracovišti po dobu nezbytně nutnou (podporované zaměstnávání). Nejméně 16 účastníků projektu najde uplatnění na trhu práce na zkrácené pracovní úvazky minimálně po dobu 6ti měsíců. V době do 2 let od uzavření dohody o spolupráci bude mít podpořená osoba možnost čerpat poradenství a podporu při řešení otázek souvisejících se zaměstnáváním. V rámci projektu je možno čerpat i služby odbornéhoporadenství (prvky podpůrné psychoterapie apod.).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace; Tato cílová skupina je podle našich zkušeností nejvíce ohroženou skupinou na trhu práce. Mladí lidé jsou odmítáni; zaměstnavateli, nemají mnohdy ani komunikační dovednosti při jednání se zaměstnavateli, pocházejí často z; rodin, kde jeden nebo oba rodiče nechodí pravidelně do práce. Někdy jsou to lidé s lehkou formou mentálního; postižení nebo s nějakým psychickým problémem. Všechny tyto faktory jsou důvodem k téměř jisté nezaměstnatelnosti a k úplné ztrátě motivace a chuti pracovat.; ; Osoby se zdravotním postižením; Tato cílová skupina je tvořena osobami zdravotně znevýhodněnými, někteří jsou invalidní v 1.-3. stupni. Postižení je vrozené nebo získané. Osoby z cílové skupiny mají tělesné, duševní, mentální nebo smyslové postižení. Mohou to být i osoby s jiným typem zdravotního handicapu -epilepsie, cukrovka a pod. Důvodem pro přijetí do projektu není jen typ a míra zdravotního postižení, ale současně zájem o práci v běžných pracovních podmínkách.

Příjemce

 • Agentura Pondělí
 • IČ: 26537788
 • Sídlo:
  • Ulice: 2. polské armády
  • Číslo popisné: 1094/27
  • Městská část: Rumburk
  • Město: Rumburk
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40801
 • http://www.agenturapondeli.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018