Zpět

Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa"

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00074

Smyslem Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" je podpora cílových skupin při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.


Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny: • osoby se zdravotním postižením

 • děti, mládež a mladí dospělí

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 • imigranti a azylanti

 • osoby bez přístřeší

 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané


Podpořeny budou tyto sociální služby: • azylové domy

 • azylové domy pro rodiny s dětmi

 • domy na půl cesty

 • intervenční centra

 • nízkoprahová denní centra

 • podpora samostatného bydlení

 • sociální rehabilitace

 • sociálně terapeutické dílny


Rozsah podpořených služeb vyplývá z regionálních plánů sociálních služeb, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, Dodatku střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a opírá se o zpracované analýzy potřebnosti sociálních služeb na území kraje.


Garantem projektu je Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje zajišťující administraci projektu a realizaci aktivit projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ; děti, mládež a mladí dospělí ; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí ; imigranti a azylanti ; osoby bez přístřeší ; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané

Příjemce

 • Plzeňský kraj
 • IČ: 70890366
 • Sídlo:
  • Ulice: Škroupova
  • Číslo popisné: 1760/18
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.plzensky-kraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018