Zpět

Informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory 3.1 a 3.2

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00007

Publicita jednotlivých oblastí podpory je jedním z důležitých článků implementace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt "Informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory 3.1 a 3.2´" má vytvořit dobré podmínky pro informování veřejnosti o připravovaných aktivitách a možnostech předkládání projektů ve výše uvedených oblastech podpory OP LZZ.


Finanční prostředky projektu budou použity na náklady spojené s inzercí v celostátních denících a regionálním tisku, dále budou hrazeny náklady spojené se zajištěním publicity na seminářích a různých dalších informačních a propagačních akcích. Část finančních prostředků bude použita na nákup propagačních předmětů a tištěných materiálů, které jsou vhodným doplňkovým nástrojem na podporu hlavních informačních a komunikačních nástrojů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2008 - 28. 2. 2011
 • Cílová skupina: Veřejnost; Předkladatelé a realizátoři projektů

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018