Zpět

Inovace při slaďování pracovního a rodinného života

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.00/81.00005

MPO jako státní organizace má zájem o inovace v oblasti slaďování pracovního a soukromého života. Inspirovalo se u zahraničních partnerů a ve spolupráci s nimi hledalo vhodné inovace pro slaďování pracovního a rodinného života. Pomocí jejich implementace například udrží rodiče s dětmi v kontaktu s jejich pracovním prostředím, podpoří je při jejich návratu do pracovního procesu, popř. tento návrat urychlí. Jako jedno z prvních ministerstev v ČR zřídilo ve vlastních prostorách, které má k dispozici, dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců. Těmito kroky ministerstvo sleduje především posílení kvality pracovní síly a její konkurenceschopnost.


Zkušenosti se slaďováním byly předávány pořádáním seminářů a konference zaměřené na tuto tématiku a budou předávány dál prostřednictvím metodiky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva průmyslu a obchodu, sekundární cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé veřejné správy (ministerstva a územní samosprávné celky).

Příjemce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • IČ: 47609109
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Františku
  • Číslo popisné: 1039/32
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.mpo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018