Zpět

Inovativní úřad ve městě Kostelec nad Orlicí

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00020

Cílem projektu je zvýšit kvalitu regulace, zlepšit kvalitu řízení a managementu města a úřadu, podpořit profesionální rozvoj pracovníků MěÚ, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu, přispívat k plynulému rozvoji města a kvality života občanů. Těžištěm projektu je vytvoření systému strategického řízení, projektového a finančního, systém zavádění inovací, dobré správy, zvýšení kvalifikace zaměstnanců proškolením v oblastech moderního řízení, implementace softwarové podpory pro zvýšení efektivity výstupů a jejich udržení. Bude vytvořen strategický plán rozvoje města, finanční analýza s návrhem optimalizace nákladů, zaveden systém projektového řízení a zaškoleni projektoví manažeři, kteří budou moci efektivně řídit projekty města. Projekt se rovněž zaměří na zlepšování kvality služeb a činnosti MěÚ, motivaci pracovníků k výkonu, systematickou podporu jejich iniciativy při zavádění inovací a dobrých nápadů do praxe. Tato zlepšení se pak díky systému standardizace stávají součástí kultury organizace a přispívají k pozitivnímu vnímání úřadu a veřejné správy jako takové.


Realizátor využije k uskutečnění cílů projektu externích odborných služeb a dodávek SW. Projekt nebude generovat příjmy a spadá do kategorie veřejně prospěšných projektů. Svými aktivitami jednoznačně přispívá k naplnění strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, usnesení vlády č. 757/2007., systémově plní cíle stanovené v politickém programu na období 2010 - 2014 a strategickém plánu města.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou pracovníci MěÚ a vybraní volení zástupci města Kostelec nad Orlicí. Jejich prostřednictvím budou sekundárně podpořeni klienti MěÚ a občané města Kostelec nad Orlicí.

Příjemce

 • Město Kostelec nad Orlicí
 • IČ: 00274968
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 38
  • Městská část: Kostelec nad Orlicí
  • Město: Kostelec nad Orlicí
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 51741
 • http://www.muko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018