Zpět

Integrativní pomoc osobám s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00026

V posledních letech neustále stoupá počet klientů s duální diagnózou, psychickými poruchami vyhledávajících péči v zařízeních protidrogové prevence. Zneužívání návykovýchlátek mezi osobami s duševním onemocněním (ODO) se stává běžným jevem. Avšak na tyto osoby nejsou naše služby dostatečně vybaveny a pracovníci s nimi neumějí integrovaně pracovat. Pokud se tyto osoby k nějaké péči dostanou, nastává často situace, odkazování osob z jedné služby do druhé. V organizaci chybí ucelený systém péče o tyto osoby k jejich začlenění do společnosti a na trh práce.


 


Proto v průběhu 12 měsíců se vzdělají pracovníci v několika relevantních oblastech, čímž si prohloubí svoje znalosti a dovednosti pro poskytování kvalitnější pomoci o osoby s duševním onemocněním. Integrace do společnosti a na trh práce bývá u osob s duševním onemocněním a závislých na návykových látkách velmi obtížná. Zapojení peer průvodců a rodičů/příbuzných klientů do systému péče přináší výrazný efekt v podobě předávání živé zkušenosti z uskutečněné změny životního stylu. Pro stávající uživatele služby je možnost identifikace se vzorem silnou motivací a zvyšuje jejich nasazení do procesu léčby i její úspěšnost. Rovněž rodiče/příbuzní znají nejlépe osobnostní vývoj klientů (členů své rodiny). Proto plánujeme proškolit tyto osoby k získání znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci s uživateli služeb, které jim budou pomáhat v léčbě (v období udržitelnosti), začlenění se na trh práce a do sociálních vazeb.


 


Využití metody DBT vychází z potřebnosti poskytnout osobám s duševním onemocněním co nejkvalitnější a nejúčinnější pomoc v jejich uzdravení. DBT je specifická forma kognitivní terapie vyvinutá zejména pro léčbu lidí s poruchou osobnosti. Je to první forma terapie, u které byla prokázána efektivita při léčbě hraniční poruchy osobnosti. Od doby prokázání její efektivity a akreditace, byla DBT postupně zavedena v USA do většiny zařízení. Tento trend pokračuje i v EU. V ČR zatím nikdo tuto metodu neposkytuje. Proto by bylo vzdělávání v této metodě velkým přínosem pro obě organizace (Magdaléna, o.p.s. a Kaleidoskop, o.s.) a pro další spolupráci v podpoře osob s dušením onemocněním a jejich integraci do společnosti a na trh práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro cílovou skupinu pracovníků poskytovatele sociálních služeb i pomáhající osoby. Jedná se o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a pomáhající osoby, zejména peer průvodce a rodiče/příbuzné, kteří pečují a poskytují pomoc osobám s duševním onemocněním (ODO) a se závislostí.

Příjemce

 • Magdaléna, o.p.s.
 • IČ: 25617401
 • Sídlo:
  • Ulice: Včelník
  • Číslo popisné: 1070
  • Městská část: Mníšek pod Brdy
  • Město: Mníšek pod Brdy
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25210
 • http://www.magdalena-ops.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018