Zpět

Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberce a jeho zřizovaných a zakládaných organizací

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00075

 


 


Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb magistrátem města Liberce a městských organizací pomocí zavedení systému korporátního řízení a procesů řídící kontroly. Důvody realizace projektu jsou definovány potřebou sjednotit aktivity města mající vazbu na integrovaný systém řízení. Projekt je složen ze 4 klíčových aktivit:


 


- Zajištění realizace projektu (podpůrná aktivita),


- Vypracování expertní analýzy a návrhu korporátního systému řízení,


- Tvorba modelu implementace korporátního systému řízení,


- Nastavení systému řídící kontroly.


Dílčí aktivity budou zajištěny dodavatelsky ve spolupráci s realizačním týmem.


 


Délka trvání projektu je naplánována na 30 měsíců, což je nezbytný čas vzhledem k náročnosti plánovaných aktivit. Náklady projektu jsou stanoveny efektivně s cílem maximálního zhodnocení finančních prostředků. Celkový rozpočet projektu je stanoven na 5 803 596,- Kč včetně DPH.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich; zaměstnanci

Příjemce

 • Statutární město Liberec
 • IČ: 00262978
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Dr. E. Beneše
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://www.liberec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018