Zpět

IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00032

Individuální projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji je rozdělen do dvou oblastí podpory, které naplňují stanovené cíle projektu:


 


1. Oblast podpory při střednědobém plánování sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni


 


2. Oblast podpory poskytovatelů a zadavatelů služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků


 


Níže uvedená struktura klíčových aktivit přímo navazuje na specifické cíle prioritního záměru projektu:


 


1.1 Zajištění metodické podpory tvorby plánů rozvoje sociálních služeb měst a obcí


 


1.2 Zajištění činností Krajské koordinační struktury pro plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji


 


1.3 Datové centrum sociálních služeb Libereckého kraje


 


1.4 Monitoring a aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji


 


2.1 Vzdělávání sociálních pracovníků obcí a měst sociálních odborů zaměřené na zjišťování potřeby podpory uživatelů, přiznávání příspěvků na péči a kontrolování jeho využívání


 


2.2 Vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů (kurz akreditovaný MV ČR a MPSV ČR)


 


2.3 Vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality u poskytovatelů sociálních služeb


 


2.4 Vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách (akreditovaný MPSV ČR)


 


2.5 Vyhodnocení a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb, které zřizuje kraj (18 zařízení) - vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů


 


2.6 Podpora tvorby rozvojových plánů sociálních služeb, které chtějí být zařazeny do sítě sociálních služeb Libereckého kraje - vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů


 


2.7 Vzdělávání pracovníků služeb sociální prevence


 


2.8 Vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů zabývajících se prevencí


 


3.1 Řízení a administrace projektu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2009 - 30. 9. 2011

Příjemce

 • Liberecký kraj
 • IČ: 70891508
 • Sídlo:
  • Ulice: U Jezu
  • Číslo popisné: 642/2a
  • Městská část: Liberec
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46001
 • http://www.ip2.kraj-lbc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018