Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

IPOS PS – ZAVEDENÍ SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI IPOS PS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00080

Předmětem projektu je nastavit procesy odborného vzdělávání zaměstnanců tak, aby jejich odborné znalosti v ombinaci s pracovními zkušenostmi byly na špičkové úrovni v daném oboru činnosti a vytvoření systému celoživotního vzdělávání a zajištění jeho implementace do současného systému rozvoje lidských zdrojů v rámci společnosti žadatele včetně proškolení odpovědného pracovníka v řízení systému celoživotního vzdělávání.Nedílnou součástí projektu je realizace odborných školení, která jsou vázaná na současné neboočekávané pracovní pozice a reflektují vzdělávací potřeby jednotlivých cílových skupin a podskupin definovaných v rámci projektu.Očekávanými dopady projektu směrem k cílové skupině zaměstnanci jsou posílení udržitelnostipracovních pozic, posílení adaptability na trhu práce a zvýšení odborné kvalifikace.Očekávanými dopady projektu směrem k cílové skupině zaměstnavatele jsou snížení míry fluktuace, zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření nabídky služeb, zatraktivnění prostředí pro nové talenty prostřednictvím zavedení systému celoživotního vzdělávání, zvýšení efektivity hospodaření.Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele, ženy i muži se zvláštní pozorností věnovanou cílovým podskupinám ohroženým na trhu práce tj. zaměstnancům starším 50-ti a mladším 25-ti let. Zapojení účastníků do projektu je v souladu s principy rovných příležitostí.Realizace projektu bude probíhat ve formě definovaných klíčových aktivit, které přesně popisují dílčí cíle a vlastní náplň projektu. Plánovaný systém odborného vzdělávání bude udržitelný i po ukončení podpory z OPLZZ

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinovou jsou zaměstnnavatelé a zaměstnanci.Pro potřeby projektu bylo nutné rozdělit zaměstnance společnosti na základě kritéria profesního zařazení zaměstnanců. Vlivem tohoto kritéria vznikly 2 cílové podskupiny s odlišnými vzdělávacími potřebami a nároky na odborné vzdělávání.; 1. Střední management - 9 osob; 2. Dělnící - 23 osob.; Cílová skupina zaměstnanci v sobě zahrnuje rovněž podskupiny z hlediska možného vyloučení z trhu práce na; základě věku, cílová podskupina 50 + a cílová podskupina 25 - .

Příjemce

 • IPOS PS s.r.o.
 • IČ: 28317122
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Hruškové Dvory
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.iposps.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018