Zpět

IT Akademie

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00214


Cílem projektu je navázat na stávající systém vzdělávání ve společnostech RWE IT Czech, s.r.o. (RWE IT nebo Žadatel) a RWE Interní služby, s.r.o. (dále RWE IS nebo Partner) a zavést nové strategie, tj. IT Academii, mentoring systém, nastavení kariérních plánů cíl. skupiny (CS) a job rotace. Žadatel a Partner jsou součástí koncernu RWE, který patří mezi 5 největších elektrárenských a plynárenských společností. Projektem reagují na IT strategii koncernu RWE pro období 2012-2014, jejímž dílčím cílem pro oblast IT je postupný přesun IT prac.pozic z Německa do ČR s ohledem na odchod převážné části německých pracovníků do starobního důchodu.Proto byl k 1.8.2012 u Žadatele zřízen útvar Operativní správa, který bude posilován novými zaměstnanci, kteří budou přijímáni z řad absolventů především VŠ, ve věku 25-30 let (bez požadavku na praxi, bez nutnosti mít vystudovaný obor IT, pouze s chutí učit se v novém oboru). Volba Partnera je dána předpokladem, že k 1.1.2014 dojde ke sloučení obou společností s cílem zajistit jednotné zpracování IT požadavků klientů. Právě proto, že v nejbližších 2-3 letech Žadatel předpokládá nárůst zaměstnanců (CS) z důvodu realokace prac.pozic a proto, že chce podpořit a dát příležitost absolventům a kandidátům s menší praxí, potřebuje nastavit proces job rotací a kariérního plánování. Protože ale má Žadatel i Partner zároveň v řadách stávajících zaměstnanců seniorní kolegy, kteří jsou specialisty v dané IT oblasti, chce zajistit a podpořit systematické a koncepční předávání a sdílení odborných zkušeností a dovedností. Tento cíl je podpořen plánováním přípravy a následné implementace mentornig systému. Žadatel předkládá projekt k financování z ESF, protože z vlast. zdrojů by mohl realizovat jen cca 30% programu s nižšími počty účastníků. Žadatel má zkušenosti s projekt. řízením, přesto již při přípravě využil zkušeného odborníka se znalostí metodiky OP LZZ (certifikovaného IPMA C projektové řízení), který bude rovněž zapojen v realizačním týmu.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: CS projektu:; 1) 30 zaměstnanců Žadatele (věk 25 až 30 let); 2) 15 mentorů (7 Žadatel , 8 Partner); 3) 20 nových zaměstnanců Žadatele i Partnera+ 6 HR; 4) 9 účastníků workshopů (4 Žad.,5 Part.); Školení je pro všechny uvedené zaměst. povinné a proběhne v rámci prac. doby.; Zapojení cílové skupiny:; Cílová skupina se aktivně zúčastní odborných IT kurzů vyspecifikovaných v příloze Harmonogram odborných; školení. Účastníci budou informováni o kurzech pozvánkou ve formě e-mailu. V průběhu realizace bude; zpracován a pravidelně vyhodnocován dotazník spokojenosti pro vyplnění očekávání, úrovně lektorů, výběru; témat aj. a náměty budou RT zpracovány.

Příjemce

 • RWE IT Czech s.r.o.
 • IČ: 27260291
 • Sídlo:
  • Ulice: Plynárenská
  • Číslo popisné: 499/1
  • Městská část: Zábrdovice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018