Zpět

Já to zvládnu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00001

V rámci projektu jsou vytvořeny pro klienty cvičné domácnosti, ve kterých se klienti učí nácviku dovedností pro zvládání péče svou osobu a domácnost. Součástí služby je také podpora soběstačnosti, posilování pozitivních návyků klienta a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (včetně pomoci uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí).


Nedílnou součástí služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a také výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti, které vedou k dosažení větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě a pomohají rozvíjet potenciál klienta a zdokonalují jeho sociální návyky a dovednosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 31. 7. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou dospělí lidé nad 18 let z DOZP Zašová, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení s nízkou a středně vysokou mírou podpory, kteří se připravují na přechod do chráněného bydlení, případně do vlastního bydlení, jejichž schopnosti a dovednosti jsou natolik omezeny, že potřebují dlouhodobou a cílenou podporu k jejich rozvoji.

Příjemce

 • Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
 • IČ: 47863561
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínova
  • Číslo popisné: 319/21
  • Městská část: Valašské Meziříčí-město
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.diakonievm.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018