Zpět

Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00268

Profesionální pěstoun bude od roku 2013 novým povoláním na trhu práce. Na klíčové aktéry trhu práce připadne zvládnutí náročného procesu oslovení a selekce potenciálních adeptů na profesionální pěstouny. Cílem projektu Zn. Náhradní rodič je vytvořit tematickou síť pro sdílení zkušeností a poznatků těchto klíčových aktérů na trhu práce v oblasti náboru a výběru profesionálních pěstounů a seznámit se s inovativními postupy používanými v zahraničí. Základem tematické sítě bude vytvoření platformy pozůstávající ze zahraničních a českých subjektů. V rámci platformy pak bude vytvořena iniciativa "Jak správně hledat a nacházet náhradní rodiče", do které budou zapojeni klíčoví aktéři v ČR (cílové skupiny organizací projektu), tak i zahraniční partneři. Iniciativa zapojí cílové skupiny organizací do vzdělávacích kurzů o organizaci výběru a náboru adeptů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 7. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu tvoří organizace - krajské a městské úřady (OSPOD), Úřad práce a nestátní neziskové organizace(NNO).

Příjemce

 • Nadační fond J&T
 • IČ: 27162524
 • Sídlo:
  • Ulice: Pobřežní
  • Číslo popisné: 297/14
  • Městská část: Karlín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600
 • http://www.nadacnifondjt.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018