Zpět

Jsme tu zpět

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00129

Projekt „Jsme tu zpět” je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky.


Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.


Projekt „Jsme tu zpět” je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce v Libereckém kraji a to po dobu delší než 5 měsíců prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce.


Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých vzdělávacích aktivit přispěje klientům z řad cílové skupiny získat díky komplexně nastavenému přístupu odborné vzdělání a zapojit se do pracovního procesu. Aktivity projektu pomohou těmto osobám zvýšit jejich motivaci a začlenit se znovu do pracovního procesu absolvováním programu finanční gramotnosti, individuálního poradenství, rekvalifikačních kurzů a dalších aktivit. Komplexní aktivity projektu jsou doplněny dle potřeb klientů o podpůrná opatření a doprovodné aktivity.


Hlavními nástroji a aktivitami projektu jsou: • program podpory individuálních pracovních kompetencí

 • pracovní diagnostika, jejíž hlavním výstupem je nastavený individuální kariérový plán

 • poradenské programy - školení základní počítačové gramotnosti, finanční gramotnosti, trénink sociálních dovedností a budování dobrého dojmu

 • rekvalifikační kurzy dle výsledků pracovní diagnostiky (důraz je kladen na praktickou část výuky, která tvoří většinou 80% rozsahu RK)

 • doprovodná opatření, usnadňující účastníkům přístup k jednotlivým aktivitám

 • uplatnění na trhu práce (vytváření nových pracovních míst, umístění účastníků do nového zaměstnání, příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelům).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Fyzické osoby evidované na ÚP dobu delší než 5 měsíců

Příjemce

 • Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
 • IČ: 25289667
 • Sídlo:
  • Ulice: Kubánské nám.
  • Číslo popisné: 1391/11
  • Městská část: Vršovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10000
 • http://www.rcv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018