Zpět

K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00208


Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. V ČR je uprchlíkům udělen azyl, po půl roce jim jsou přiděleny integrační byty a musí se začít starat sami o sebe. Barmští azylanti ale nemají žádnou kvalifikaci, žádné profesní dovednosti, žádnou nebo nedoložitelnou praxi, někteří v táborech nikdy nechodili do školy ani do práce, část žen je zcela negramotná, drtivá většina azylantů neovládá na dostatečné komunikativní úrovni češtinu. Tyto skutečnosti jim prakticky zabraňují získat zaměstnání na volném trhu práce bez specifické a dlouhodobé asistence.  


 


Cílem projektu je proto zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost barmských azylantů pomocí komplexní a provázané asistence a na základě individuálního přístupu ke každému jednotlivci. Projekt se skládá ze šesti klíčových aktivit, vedle řízení projektu budou aktivity zahájeny diagnostikováním pracovního potenciálu barmských azylantů a pomocí individuálních jazykových hodin budou moci průběžně zlepšovat své konverzační znalosti češtiny. Motivační a orientační kurzy pomohou azylantům orientovat se v požadavcích trhu práce a v přípravě k zařazení do rekvalifikace, případně k samozaměstnání, včetně osvojení si pracovních návyků. Rekvalifikační kurzy zajistí získání dovedností, které umožní azylantům nové uplatnění na trhu práce. Podnikatelské kurzy je vybaví minimem potřebných znalostí nutných k zahájení a provozování živnosti. Azylantům bude též poskytováno kariérní poradenství a zajištěna doprovodná opatření (příspěvky na stravné, cestovné, hlídání dětí, lékařské prohlídky a další). Po dokončení příprav na vhodné zaměstnání bude 15 azylantů umístěno na trh práce, z nichž 7 bude podpořeno formou úhrady mzdových nákladů, 4 osoby budou umístěny na existující pracovní místa u zaměstnavatele bez mzdových příspěvků a u 4 zástupců cílové skupiny bude zajištěno sebezaměstnání (OSVČ).


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2011 - 31. 8. 2013
 • Cílová skupina: Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Barmští azylanti nemají žádnou kvalifikaci, žádné profesní dovednosti, žádnou nebo nedoložitelnou praxi, někteří v táborech nikdy nechodili do školy ani do práce, část žen je zcela negramotná, drtivá většina azylantů neovládá na dostatečné komunikativní úrovni češtinu. Tyto skutečnosti jim prakticky zabraňují získat zaměstnání na volném trhu práce bez specifické a dlouhodobé asistence. ; Podskupiny ohrožené zvýšeným rizikem sociálního vyloučení tvoří 21 osob bez kvalifikace do 25 let věku, 10 osob starších 50 let a 1 osoba pečující o osobu blízkou.

Příjemce

 • Burma Center Prague, o.p.s.
 • IČ: 27595323
 • Sídlo:
  • Ulice: Dělnická
  • Číslo popisné: 1020/54
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.burma-center.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018