Zpět

Katalog služeb MěÚ Sokolov a Systém řízení rizik

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00050

 


V průběhu realizace projektu bude vytvořen detailní Katalog služeb a zaveden Systém řízení rizik.


 


Vytvoření katalogu služeb vyřeší současný stav, kdy neexistuje ucelený přehled o službách a procesech, které uvnitř úřadu probíhají.


 


Zavedením Systému řízení rizik splní úřad povinnosti v oblasti řízení rizik danou zákonem č. 320/2001 Sb., ofinanční kontrole.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 1. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou z hlediska obou klíčových aktivit projektu jsou vedoucí všech odborů (včetně Městské; policie) a samostatných oddělení. Tito vedoucí pracovníci jsou povinni v rámci své působnosti, vyhodnocovat; rizika spojená s činností příslušného odboru.; Sekundární cílovou skupinou je vedení města (starosta, místostarostové, tajemnice) které realizací projektu získá; pravidelné a ucelené informace ze Systému řízení rizik, který do současné doby v takovéto jednotné podobě není; na MěÚ zaveden, ani ošetřen žádnou vnitřní směrnicí.

Příjemce

 • Město Sokolov
 • IČ: 00259586
 • Sídlo:
  • Ulice: Rokycanova
  • Číslo popisné: 1929
  • Městská část: Sokolov
  • Město: Sokolov
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35601
 • http://www.sokolov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018