Zpět

Každý máme stejnou šanci - i neslyšící pracují

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00080

V rámci zahájení projektu bude ustanoven projektový tým.


Bude zajištěno technické zázemí projektu (kancelář a technické prostředky projektového týmu)


Poté proběhne výběr účastníků projektu – osob se sluchovým postiženímmucházejících se o zaměstnání.


Popis klíčových aktivit:


1.Spuštění online informačně-poradenského centra


2.Terénní individuální poradenství


3.Motivační a poradenské programy ve formě konzultací a v podobě motivačního kurzu


4.Zaměstnání 6 klientů, z toho na 4 nově vytvořená pracovní místa a 2 uvolněná.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou sluchově postižení uchazeči a zájemci o zaměstnání. Zdravotně postižení občané včetně sluchově postižených jsou často nedostatečně aktivní v hledání zaměstnání, a to z důvodů nedostatečného množství pracovních příležitostí, malého množství agentur, které pomáhají zprostředkovávat těmto osobám vhodné zaměstnání na území ČR. Tyto osoby pak často spoléhají pouze na sociální pomoc státu, i když určitou práci by i se svým handicapem mohly vykonávat. Obecně se uvádí, že mezi osobami se zdravotním postižením je více než 1/3 osob nezaměstnaných, u osob se sluchovým postižením je toto číslo ještě vyšší. Oficiální čísla neexistují, protože tito lidé nejsou motivovaní registrovat se na úřadu práce, kde není člověk, který by ovládal znakový jazyk a orientoval se v oblasti handicapu sluchu, aby tak mohl efektivně pomoci jim při hledání práce a vhodného zaměstnání. Ztížený přístup k zaměstnání mají tyto osoby jednak z důvodu svého postižení, které s sebou nese handicap zejména v oblasti komunikace a přístupu k informacím, jednak z důvodů nízké kvalifikace (skupina osob se zdravotním postižením se vyznačuje nižší úrovní nejvyššího dosaženého vzdělání oproti celkové populaci ČR, nejvíce je to patrné právě u osob se sluchovým postižením, kde přibližně polovina osob absolvuje pouze učňovský obor zakončenou výučním listem). Region Moravskoslezského kraje patří mezi kraje s vyšší mírou nezaměstnaných občanů a také s vyšším počtem výskytu osob OZP, než je tomu v jiných krajích. Pracovní uplatnění těchto osob je náročné z důvodu komunikační bariéry a zaměstnavatelé Moravskoslezského regionu nejsou proškoleni v komunikaci se sluchově postiženými. Pokud hledají zaměstnavatelé na pracovní pozici jakoukoliv osobu OZP, neslyšícího na výběrové řízení nepozvou z důvodu neznalosti, jak mají s takovým uchazečem o zaměstnání dále spolupracovat.

Příjemce

 • Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.
 • IČ: 28931106
 • Sídlo:
  • Ulice: Staňkovská
  • Číslo popisné: 378
  • Městská část: Hostavice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018