Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/A3.00001

 


Hlavním cílem projektu je podporovat rozvoj a zvyšovat efektivitu a kvalitu procesního a projektového řízení ve veřejné správě.


 


Dílčí cíle jsou vytvoření kompetenčního centra na podporu procesního a projektového řízení a poskytování metodické a odborné pomoci při přípravě, realizaci a řízení projektů na MV ČR, PP ČR, GŘ HZS ČR, zapojení vytvořeného centra do realizace všech fází projektů v resortu a to jak do přímého řízení, tak i do zpracovávání metodických postupů a standardů. Dalším dílčím cílem je realizování školicích programů a certifikovaného kurzu pro cílovou skupinu dle KA projektu a vytváření metodik, připomínkování dokumentů a postupů souvisejících s oblastí procesního a projektového řízení a jejich uvádění do povědomí zaměstnanců resortu s cílem následného využití v praxi.


 


 


 


Potřebnost projektu vychází z potřeby standardizace v oblasti procesního a projektového řízení, která bude v resortu garantována vytvořením kompetenčního centra. Vytvořené centrum bude zapojeno do realizace všech fází projektů v resortu, a to jak do přímého řízení, tak i do zpracovávání metodických postupů a standardů.


 


 


 


Základním pilířem kvalitního fungování kompetenčního centra je zajištění odpovídajícího stabilního personální obsazení. To je jeden z důvodů, proč tento projekt akcentuje ve zvýšené míře vzdělávací aktivity zaměřené právě na posílení odborných kompetencí nejen cílových skupin, ale i realizačního týmu projektu. Z důvodu dosažení přesahu dopadů projektu i mimo resort MV ČR je plánovaná realizace certifikovaného kurzu i pro zaměstnance na obdobných pozicích v ostatních ústředních orgánech státní správy.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: - správní úřady; - organizační složky státu; - zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.smartadministration.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
 • Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Výzva: Efektivní úřad Ministerstva vnitra

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018