Zpět

Komplexní podpora standardizace OSPOD působícího na území ORP Kostelec nad Orlicí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00094

 


Předmětem projektu je komplexní podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany působícího na území ORP Kostelec nad Orlicí. Hlavní náplní projektu je podpora nových zaměstnanců zařazených do orgánu sociálně-právní ochrany. Z důvodů nedostatečné kapacity v současnosti přetíženého OSPOD budou přijati dva noví zaměstnanci. Bude uspořádáno výběrové řízení se specifickými kritérii pro výběr nejvhodnějších kandidátů na pozici sociální pracovník. Dalším krokem v podpoře standardizace orgánu sociálně-právní ochrany bude profesní vzdělávání zaměstnanců v kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Akreditované kurzy budou zaměřeny zejména na metody sociální práce, standardy kvality sociálně-právní ochrany a mezinárodně-právní ochranu dětí. Komplexní přístup k podpoře standardizace orgánu sociálně-právní ochrany bude dovršen nákupem materiálního a technického vybavení pro nově přijaté pracovníky. Realizací projektu budou vytvořeny podmínky pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci orgánu veřejné správy v oblasti sociální integrace. V obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí je tato problematika v působnosti orgánu sociálně-právní ochrany spadající pod odbor sociálních věcí. V současnosti pracují v tomto orgánu 4 zaměstnanci. V roce 2011 měla ORP Kostelec nad Orlicí nejvyšší počet spisů na jednoho pracovníka v Královéhradeckém kraji. V roce 2012 druhý nejvyšší počet (rozdíl mezi nejvyšším a druhým nejvyšším činí 0,3), z čehož vyplývá, že kapacita OSPOD je značně překročena. Přijetím dvou nových zaměstnanců budou sociální práce OSPOD rozděleny mezi více zaměstnanců, a tím se sníží jejich pracovní zatížení. Sociální práce OSPOD budou poskytovány efektivněji.

Příjemce

 • Město Kostelec nad Orlicí
 • IČ: 00274968
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 38
  • Městská část: Kostelec nad Orlicí
  • Město: Kostelec nad Orlicí
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 51741
 • http://www.kostelecno.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018