Zpět

Komplexní program integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva v regionu obcí Krušných hor

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00276

Hlavním cílem projektu je výrazně přispět k integraci na trh práce i do společnosti obecně osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným v obcích sdružených ve Svazku měst a obcí Krušných hor.Specifické cíle projektu se zaměří na vytvoření a implementaci komplexu nástrojů a metod, které povedou k aktivizaci cílové skupiny, odstranění bariér znesnadňujících cílové skupině vstup na trh práce a zejména udržení se na něm.Hlavní aktivity projektu se budou uskutečňovat v obcích Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách.Klíčové aktivity budou navzájem provázány tak, aby tvořily logický celek a péče o cílové skupiny byla komplexní a provázaná.Cílová skupina bude součástí ve výzvě uvedené podskupiny Přímá intervence a to fyzických osob starších 50 let věku. Projekt je plánován na 18 měsíců a má jednoho zkušeného partnera projektu - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.. Projektová žádost též předpokládá společnou práci při implementaci pracovního programuprojektu s jednou spolupracující osobou a to ÚP ČR KoP Litvínov (kontaktní pracoviště). Ten bude spolupracující osobou bez finančního příspěvku.Projektová žádost podporuje opatření zohledňující Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.Projekt se předkládá jako regionální grantový projekt.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 9. 2014
 • Cílová skupina: Fyzické osoby starší 50 let

Příjemce

 • Svazek obcí v regionu Krušných hor
 • IČ: 69291471
 • Sídlo:
  • Ulice: Ukrajinská
  • Číslo popisné: 379
  • Městská část: Horní Litvínov
  • Město: Litvínov
  • Kraj: Ukrajinská
  • PSČ: 43601
 • http://www.krusnohori.cz/sorkh/index.htm

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018