Zpět

Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených osob v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00181

Obecný cílem projektu je prostřednictvím poskytnutých poradenských a vzdělávacích služeb aktivizovat a motivovat CS k získání udržitelného zaměstnání.


Specifické cíle projektu jsou:


1. Poskytnout cílové skupině poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních potřeb, odstranit nebo alespoň minimalizovat jejich znevýhodnění na trhu práce a podpořit tak jejich šanci na získání udržitelného zaměstnání.


2. Prostřednictvím diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání.


3. Odstranit jejich handicap absence pracovních zkušeností a návyků a umožnit jim vykonat odborná praktika v rámci profesního vzdělávání u zaměstnavatelů.


4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli vytvořit pro CS vhodná pracovní místa.


5. Šířit a propagovat výsledky projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či sociálně vyloučené a kteří jsou evidováni na Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově a je jím věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.; Cílovou skupinu tvoří:; * uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby starší 50 let věku;; * uchazeči o zaměstnání - etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.;

Příjemce

 • Naděje - M, o.p.s.
 • IČ: 25454722
 • Sídlo:
  • Ulice: Chomutovská
  • Číslo popisné: 2261/2
  • Městská část: Most II
  • Město: Most
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018