Zpět

Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00024

Projekt je zaměřen na podporu zapojení mladých lidí Ústeckého kraje (ÚK) na regionální trh práce, na zvýšení zaměstnanosti této skupiny a zlepšení konkurenceschopnosti regionu Ústeckého kraje. 


Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce. Účastníkům projektu budou k dispozici poradenské kluby v Mostě, Litvínově, Děčíně, Varnsdorfu, Ústí nad Labem a v Roudnici nad Labem. Účastníkům projektu bude nabízena pomoc osobního poradce, individuální i skupinové poradenství, individuální koučink, setkávání s regionálními zaměstnavateli, pomoc při hledání zaměstnání, motivační kurzy, profesní vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů, pracovní ochutnávky u zaměstnavatelů a rozjezd a využití nového multimediálního prostředku YouTube-CV.


Projekt je zaměřen na tyto specifické cíle:


a) analyzovat strukturu mladých lidí uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí OPZ, zejména investiční prioritu 1.5,


b) vytvořit predikci absorpční kapacity ÚK pro efektivní nastavení čerpání prostředků v rámci OPZ, priority 1.5,


c) poskytnout cílové skupině cílené poradenství a asistenci při zprostředkování pracovního uplatnění včetně inovativních nástrojů,


d) poskytnout cílové skupině efektivní rekvalifikaci či vzdělání, bude-li to nezbytné pro její uplatnění na trhu práce,


e) vytvořit pro cílovou skupinu nová podporovaná pracovní místa.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. ; ; První cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání absolventi SŠ a VŠ do 20, resp. 25 let věku z regionů Most, Litvínov, Děčín, Varnsdorf, Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. ; ; Druhou cílovou skupinu tvoří zájemci o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol z regionů Most, Litvínov, Děčín a Roudnice nad Labem.

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018