Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00030

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení, péče o děti do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.


Projekt se zvláště zaměřuje na ženy, které jsou na trhu práce i obecně více postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům - péče o dítě, případně péče o jinou osobu blízkou).


Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit veškeré bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání.


Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraj (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), neziskové organizace - WomenNet o.s. (partner projektu - pracuje zejména se ženami) a vzdělávací organizace - Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. (partner projektu - dlouhodobě se zaměřuje na práci s osobami zdravotně postiženými a znevýhodněnými). Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce.


Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků a účastnic projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektech velmi osvědčila a ukázala se jako velmi účinná.


Projekt probíhá v okresech Most, Teplice a Chomutov v Ústeckém kraji a poběží po dobu 14 měsíců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s handicapy na trhu práce v podobě péče o dítě nebo osobu blízkou nebo zdravotního postižení. Projekt se zaměřuje na ty, kteří se buď na trh práce vracejí (po rodičovské dovolené nebo po nemocenské) nebo ty osoby, které jsou nezaměstnanými krátkodobě (do 6 měsíců). Geografické vymezení cílové skupiny je dáno okresy Chomutov, Most a Teplice.

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018