Zpět

Komplexní program pro postup žen - manažerek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00047

 


Projekt obsahuje komplexní přístup zvyšující šanci žen na zapojení se do řídících a rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.


Cílem projektu je podpora žen v postupu na vyšší pozice dodáním potřebných kompetencí. Zároveň projekt zavedením dalších opatření podpoří slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví budou projektem motivováni k zavádění pro-zaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí pozice. Pro posílení vazby na změnu bude vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro seberealizaci žen, které dnes obtížně kombinují rodinu a práci. Prostředím pro aplikace a ověření nástrojů pro podporu kariérového postupu žen jsou subjekty, působící v oblasti zdravotnictví a oblasti sociální. Ženy projdou programem Základní znalostní výbava manažerky a budou se moci obracet na osobního profesního poradce. Proškoleni budou také interní poradci pro oblast rovných příležitostí. Projekt bude završen šířením výstupů projektu a osvětou.


Aktivity projektu vychází z reálných potřeb zaměstnaných žen a v rámci projektu bude v horizontu 2 let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 96 osob.


Projekt vychází z šetření, z něhož je zřejmé, že nemocnice vykazují setrvalý nedostatek zejména zdravotnických profesí a nízké procento žen ve vyšším a top managementu. Východiskem projektu je obecně nerovné zastoupení vertikální osy v neprospěch žen.


Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu (24 měsíců).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou jsou ženy, které byly na základě diagnostika a jejich zájmu zařazeny do projektu i plánu pro kariérový postup na vyšší pozice.

Příjemce

 • AGEL a.s.
 • IČ: 534111
 • Sídlo:
  • Ulice: Mathonova
  • Číslo popisné: 291/1
  • Městská část: Krasice
  • Město: Prostějov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79604
 • http://www.agel.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018