Zpět

Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01501

MP Krásno, a.s. se zabývá výrobou tepelně opracovaných, trvanlivých tepelně opracovaných a trvanlivých fermentovaných masných výrobků. V současné době patříme mezi 3 největší české výrobce těchto produktů. Pravidelně investujeme do modernizace výroby, přičemž veškeré investice jsou realizovány tak, aby podnik vyhovoval přísným evropským normám. Zaměstnáváme 783 zaměstnanců a patříme mezi významné zaměstnavatele v regionu Vsetín, který patří mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.


Cílem projektu je pomocí odborného vzdělávání posílit dovednosti a adaptabilitu zaměstnanců a zvýšit konkurenceschopnost naší spol.i na trhu. Vytvořit strategii práce s lidskými zdroji a následně ji zavést do praxe a vytvořit systém vzdělávání, který bude v naší společnosti uplatňován. Prohloubit uplatňování rovných příležitostí ve spol.


Dílčí cíle projektu:- díky poradenství v oblasti lidských zdrojů vytvořit strategii práce s lidmi a navrhnout systém vzdělávání a ve větší míře uplatňovat problematiku rovných příležitostí, - proškolení interních lektorů v odborných lektorských dovednostech pro zajištění vlastního lektorského týmu,- zvýšení odborných dovedností u zaměstnanců v jednotlivých útvarech naší spol.(vedoucí jednotlivých útvarů, personální, ekonomický, obchodní útvar a útvar nákupu).


V rámci projektu budou realizovány odborné vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj odborných znalostí zaměstnanců a tím zvýšení jejich adaptability na měnící se podmínky pracovního trhu a růstu konkurenceschopnosti naší společnosti. Celkem bude v projektu realizováno 7 dnů poradenství v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů,79 školicích dnů odborného obecného vzdělávání a 336 vyučovacích hodin anglického jazyka.


Do projektu bude zapojeno celkem 84 zaměstnanců naší spol. Realizaci projektu budou zajišťovat členové realizačního týmu. Projekt bude trvat 24 měsíců a bude realizován ve Zlín.kraji.Projekt bude realizován v režimu blokové výjimky.100% aktivit spadá do obecného vzdělávání

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Nyní zaměstnáváme 783 zaměstnanců. Z toho 392 žen a 391 mužů a v této oblasti nelze mluvit o diskriminaci. Působíme v regionu Vsetín, který je typický vysokou nezaměstnaností a proto je nutné neustále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců. Vzdělaní zaměstnanci budou připraveni na měnící se podmínky trhu práce a dokážou lépe reagovat na pracovní výzvy.; ; Do projektu bude zapojeno 84 zaměstnanců. Během 2 let bude realizováno 9 dnů poradenství v oblasti řízení a rozvoje LZ, 79 dnů odborného vzdělávání a 336 vyuč.hod. anglického jazyka.; ; Do projektu budou zapojeni:; Vedoucí pracovníci (43 os) - přidělují, koordinují, vedou a hodnotí své podřízené zaměstnance na svěřeném úseku a mají zodpovědnost za chod přiděleného úseku. Budou zapojeni do KA 3, 4 a 6; ; Personalisté a osoby odpovědné za řízení lidí (5 os) - mají na starosti person. zajištění spol. (příjem a propouštění zaměstnanců), vedou personální evidenci, vypracovávají plány zaměstnanců, zodpovídají za rozvoj, trénink a vzdělávání zaměstnanců. Budou zapojeni do KA 4, 5 a 6; ; Plánovači a ekonomové (7 os) - zpracovávají plány, kontrolují plnění nastavených plánů a podávají zpětný reporting. Budou zapojeni do KA 6 a 7; ; Nákupčí a pracovníci skladu (5 os) - vypracovávají plány nákupu, zodpovídají za chod skladu, jeho zásobování, vyhledávají nové tuzemské i zahraniční dodavatele, organizují a účastní se výběrových řízení a jiných obchod. soutěží, vystavují objednávky. Budou zapojeni do KA 6 a 8; ; Obchodní manažeři (6 os) - pečují o dobré obchod. vztahy s klíčovými zákazníky, sestavují plány prodeje, analyzují a vyhodnocují prodej, aktivně vyhledávají nové tuzemské i zahraniční zákazníky. Budou zapojeni do KA 6 a 9; ; Obchodní zástupci (14 os) - navštěvují zákazníky, pečují o dobré obchodní vztahy se zákazníky, vedou jejich evidenci, aktivně vyhledávají nové zákazníky. Budou zapojeni do KA 9; ; Obchodní referenti (4 os) - komunikují se zákazníky, uzavírají smlouvy, komunikují se zahraničními dodavateli. Budou zapojeni do KA 9

Příjemce

  • MP Krásno,a.s.
  • IČ: 25572890
  • Sídlo:
    • Ulice: Hranická 430
    • Město: Valašské Meziříčí 75761
  • http://www.krasno.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018