Zpět

Komplexní rozvoj zaměstnanců ve společnosti Servis Climax, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01031

Komplexní rozvoj zaměstnanců ve společnosti Servis Climax, a.s. je projekt, který má za cíl posílit konkurenceschopnost společnosti pomocí kvalifikovaných zaměstnanců. V rámci projektu dojde k rozvoji systému vzdělávání, k jeho inovaci a celkovému rozšíření vzdělávacích aktivit ve společnosti. Cílovou skupinu projektu budou tvořit vybraní klíčový zaměstnanci společnosti v závislosti na zastávané pracovní pozici a obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů. V rámci projektu budou zaměstnanci proškoleni v oblasti procesního a výrobního řízeni. Dále se bude vzdělávání týkat počítačových dovedností a v neposlední řadě také zlepšení obchodních dovedností a komunikačních schopností. Veškeré vzdělávání bude obecného charakteru. Bude využito externích zdrojů vzdělávání. Projekt naplňuje cíle oblasti podpory 1.1, kterými jsou: rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, posílení udržitelnosti pracovních míst. V neposlední řadě se projektové aktivity vyznačují dlouhodobostí a udržitelností i po skončení financování z ESF.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří vybraní klíčový zaměstnanci společnosti v závislosti na zastávané pracovní pozici a obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů.

Příjemce

 • SERVIS CLIMAX a.s.
 • IČ: 25352628
 • Sídlo:
  • Ulice: Jasenická
  • Číslo popisné: 1255
  • Městská část: Vsetín
  • Město: Vsetín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75501
 • http://www.climax.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018