Zpět

Komplexní rozvojový program BRISK Tábor, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00321

Projekt je zaměřen na další rozvoj lidských zdrojů na všech úrovních společnosti za účelem rozšíření počtuzakázek a zvyšováním výkonnosti firmy. Díky výrobnímu programu BRISK Tábor a.s, který je úzce navázán na automobilový průmysl, je zavádění nových postupů a automatizace nutnou podmínkou k úspěšné spolupráci a zachování konkurenceschopnosti.


Jednotlivé klíčové aktivity:


 


a) rozvoj


 


talentů ve firmě (Rovné příležitosti) - jedná se o skupinu vytipovaných zaměstnanců s nízkými zkušenostmi, ale s určitým potenciálem. Tuto skupinu chceme rozvinout tak, aby byli schopni samostatně pracovat na náročných úkolech v dynamické společnosti, která dodává své výrobky primárně do automobilového


průmyslu.


 


 


b) zvýšení kompetencí


 


klíčových technických zaměstnanců firmy - jde o technický personál, jenž má pro násvysokou přidanou hodnotu a je ho na trhu práce nedostatek. U těchto zaměstnanců bychom chtěli prohloubitjejich kvalifikaci a zvýšit jejich specializaci tak, aby byl zajištěn a podpořen vlastní vývoj našich produktů,konstrukce vlastních strojů a nářadí tak,abychom udrželi krok se světovými technologiemi automobilovému


průmyslu.


 


 


c) odborná


 


příprava interních lektorů (50+) - tito lektoři jsou nositeli našeho know-how a provádí školení v oblasti odborného vzdělávání dělnických profesí (viz níže odstavec d). Jejich lektorská činnost je chápána jako předávání osobních znalostí a zkušeností mladší generaci. Vzhledem ke skutečnosti,


že se jedná o technické pracovníky, je cílem posílit jejich lektorské dovednosti, zejména v oblasti metodiky a práce s cílovou skupinou.


d)specifické


 


 


vzdělávání dělnických profesí (55% tvoří znevýhodněnou skupinu pracovníků do 25let nebo nad 50 let)  nutná školení v technologických a výrobních postupech pro zajištění kvalitní a efektivní výroby a pro zvýšení zastupitelnosti na jednotlivých výrobních operacích. Školení provádí interní lektoři


viz bod c) výše.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: a) rozvoj talentů ve firmě (Rovné příležitosti)- vytipovaní pracovníci jednotlivých úseků na základě ročního hodnocení zaměstnanců, kteří mají pro firmy vysokou přidanou hodnotu, jsou odborníky ve svém oboru, ale zatím o nich neuvažujeme jako o manažerech, jsou spíše specialisty a jejich specializace chceme dál; prohlubovat. ; b) zvýšení kompetencí klíčových technických zaměstnanců firmy-jde o 54 technických pracovníků - vývojáři,; konstruktéři nebo technologové. Jednotlivé odborné kurzy byly vybrány na základě analýzy vzdělávacích potřeb a; podle požadavků našich zákazníků. Požadavky reflektují na nejnovější technologie automobilového průmyslu; c) odborná příprava interních lektorů -znevýhodněné 50+, 7 technologů (všichni nad 50 let) z technického úseku,; trénink v lektorských dovednostech a koučink lektorů při prvním lektorování.; d) specifické vzdělávání dělnických profesí (55%těchto zaměstnanců tvoří znevýhodněnou skupinu 25- nebo; 50+) - jde o specifická školení na naše výrobní a technologické postupy. Kurzy budou určeny zhruba pro 400; dělníků, kteří budou proškoleni na operace, které provádějí, ale v rámci zastupitelnosti i na další vytipované operace.

Příjemce

 • BRISK Tábor, a.s.
 • IČ: 47252090
 • Sídlo:
  • Ulice: Vožická
  • Číslo popisné: 2068
  • Městská část: Tábor
  • Město: Tábor
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39002
 • http://www.brisk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018