Zpět

Komplexní sociální služby v Javorníku a okolí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.01/A8.00006

Projekt navazuje na záměr v rámci výzvy IOP vybudovat potřebné a dostatečně funkční zázemí pro komplex poskytovaných sociálních a fakultativních činností, které svou komplexností podpoří další období realizace politiky podpory a rozvoje etnické menšiny Romů v regionu Jeseníky.Potřebnost projektu - jeho klíčových aktivit má základ v řadě přijatých strategických dokumentů ať již na úrovni regionu - Komunitní plán sociálních služeb, či na úrovni Olomouckého kraje, například Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Své odůvodnění projekt zakotvuje také v řadě dokumentů Agentury pro sociální začleňování, kde Jesenicko patřilo v prvotním období činnosti Agentury k pilotním územím implementace plánování a realizace aktivit integrace a podpory CS předkládaného projektu.Síť realizovaných sociálních služeb a další sociální práce pomohla v minulém období stabilizovat tuto menšinu. Desítky rodin žijí v poměrně slušných a stabilních podmínkách svých domovů. Zůstává však skupina, která i nadále prožívá těžké existenční krizové situace. Zůstává skupina, která je sociálně vyloučena a která i nadále je pro většinovou populaci důvodem negativních a odmítavých postojů nejen vůči minoritě samé, ale i vůči všemu a všem, kdo se snaží o pozitivní změnu.Sociální stabilita není možná a udržitelná bez ekonomické stability. Je proto cílem tohoto projektu pokračovat a využít všech dostupných možností, jak pokračovat v úsilí zvýšené zaměstnanosti CS a jak ji připravit pro konkurování na trhu práce vedoucí k získání zaměstnání.Zároveň je nutné si uvědomovat, že CS sama o sobě nikdy nemůže změnit své postavení bez toho, že vnější podmínky budou změnu dovolovat. Realitou posledních 20 let regionu je více či méně trvalá absence pracovních míst vhodných pro CS a zároveň i absence zásadního charakteru, která by tento rozpor chtěla či uměla a mohla řešit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit

Příjemce

 • Občanské sdružení Ester
 • IČ: 70599963
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 111
  • Město: Zálesí
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79070
 • http://www.esterzalesi.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018