Zpět

Komplexní vzdělávací program pro klíčové zaměstnance společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00174

Projekt je zaměřen na specifické vzdělávání klíčovy´ch zaměstnanců společnosti POLYTEX COMPOSITE s.r.o. s důrazem na prohloubení technické kvalifikace zaměstnanců u dělnicky´ch a THP profesí a dále na zvy´šení měkky´ch znalostí a dovedností u osob podílejících se na řízení společnosti. Společnost má celkem 59 zaměstnanců V rámci projektu bude podpořeno 95% zaměstnanců (55). Jedná se o regionální projekt o délce 18 měsíců s celkovy´m rozpočtem 2.514 tis.Kč bez DPH. Realizace školení: externí školitelé + vlastní lektorské kapacity s vytvořením 4 vlastních vzdělávacích programů.Snahou žadatele je adaptovat se na nově vzniklé podmínky na trhu (kvalita práce, zastupit.) a udržet si vlastní konkurenceschopnost zejména v oblasti specializovany´ch dodávek potrubních systémů v chemickém průmyslu a odsíření v oblasti energetiky.Cílem projektu je:= Navrhnout a realizovat 4 nové vzděláv. programy pomocí vlastních kapacit= Rozvíjet zejm. odbornou kvalifikaci 55 zaměstnanců ve vazbě na konkrétní vy´robní činnosti žadatele s cílem dosažení jednotného standardu znalostí a dovedností kladeny´ch na vy´kon jednotlivy´ch profesí ve firmě a získání požadovany´ch kvalifikací ze strany  zákazníka,= Zajistit kontinuální rozvoj vzdělávání osob managementu spol. zahrnující zejm. manažerské dovednosti a měkké dovednosti (kompetence).


Školením projdou 3 cílové skupiny zaměstnanců:1. Top Management firmy (řízení,ekonomika,obchod) /1 osoba/2. THP (inženy´rská činnost, vy´voj, technologie, projekce, obchod) /14/3. Pracovníci realizace zakázek (vy´roba,svářeči,montáže) /40/Školení lze rámcově rozdělit do 3 tematicky´ch okruhů:A) Ext.školení se zaměř. na kompozitní materiály ve specializované praxi (spoje, zkoušení, návrhy forem, vy´roba, navíjení, dávkování). Cíl.skupina: THP, dělnické profeseB) Int.kurzy vyvíjené - spec.vy´r.postupy z kompozitů, program.strojů, navíjení. Cíl.sk.: THP, dělnické profeseC) Obec.školení se zam. na jazyky, PC a měkké dovednosti, programování. Cíl.sk:THP, děl.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Projektu se zúčastní všichni zaměstnanci společnosti Polytex v členění:; = management: řízení, ekonomika (1zam. ze 2); = THP: T1-technologie/vy´voj, T2-obchod, T3-mistři, T4-konstrukce (14 zam. z 15); = dělníci: D1-laminatér montáže, D2-vy´roba, D3-dílna (40 zam. z 42)

Příjemce

 • POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.
 • IČ: 25827766
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 540/51
  • Městská část: Karviná-město
  • Město: Karviná
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73506
 • http://www.polytex.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018