Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Komplexní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NAM system a.s. jako nástroj ke zvýšení úrovně výroby elektroniky

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01115

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti díky zvyšování odborných znalostí našich zaměstnanců. Předpoklad k naplnění cíle je vytvoření komplexního programu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů s přihlédnutím na horizontální téma rovné příležitosti. Společnost NAM system a.s. se rozhodla realizovat předložený projekt z následujících důvodů:


-působíme na trhu, kde bez znalostí nových technologií, schopnosti tyto technologie vyvíjet a rychlého servisu není možné konkurenčně obstát


-vývoj a potřeby odvětví, v němž působíme, vyžaduje vzdělané zaměstnance na nadprůměrné úrovni


-chybí systematicky propracovaný vzdělávací systém pro zaměstnance, který by byl zakotven do uceleného rámce a odpovídal strategii směřování firmy a současných trendů


-vzdělávání v oblasti výroby a vývoje elektronických zařízení je značně nákladné jak z důvodu cen kurzů, tak z důvodu rozsahu potřeb při prudkém vývoji tohoto oboru a bez  poskytnuté dotace není možné takto komplexní systém vzdělávání realizovat.


Realizací projektu chceme rozvinout kvalifikační úroveň a odborné znalosti zaměstnanců a vyškolit je na nové technologie. Zároveň zrealizujeme opatření pro vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života (zavedení flexi úvazku, zavedeme gender statistiky a zajistíme proškolení v oblasti rovných příležitostí pro personalisty a vedení).


Výstupem projektu bude nově vytvořený vzdělávací program pro zaměstnance v oblasti:


-vývoje


-výroby


-technologického dozoru


-servisu


-dispečinku


-call centra


-managementu a administrativy


-rovných příležitostí ve firmě

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří 47 vybraných zaměstnanců společnosti NAM system a.s. z těchto oddělení:; -vývoj (13); -výroba (5); -technologický dozor (2); -servis ONI, PCO (8); -management (3); -dispečink (6); -administrativa (5); -call centrum (5); Do projektu bude zapojeno 9 osob do 25 let, 3 osoby nad 50 let. Do projektu budou zařazeni bez výjimky dle potřeb své kvalifikace.; Převážnou cílovou skupinou jsou vývojoví pracovníci, kteří určují trend vývoje. Dále se jedná o techniky, kteří musí být a nadprůměrné technické úrovni, aby dokázali provést rychlý servis.

Příjemce

 • NAM system, a.s.
 • IČ: 25862731
 • Sídlo:
  • Ulice: U Pošty
  • Číslo popisné: 1163/13
  • Městská část: Prostřední Suchá
  • Město: Havířov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73564
 • http://www.nam.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018