Zpět

Komplexní vzdělávání klíčových zaměstnanců společnosti PHARMOS, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00206

K dosažení cílů projektu bude realizován soubor vzdělávacích aktivit reagujících na potřeby zaměstnanců v jednotlivých oborech podnikatelské činnosti žadatele:


KA1 Komplexní odborné vzdělávání ve farmaceutickém velkoobchodu


KA2 Odborné vzdělávání v oblasti obecných profesních dovedností


KA3 Jazykové vzdělávání vybraných zaměstnanců


KA4 Rovné příležitosti žen a mužů ve firmě PHARMOS, a.s.


KA5 Řízení, administrace a publicita projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je 77 klíčových zaměstnanců společnosti PHARMOS, a.s. působících v 7 regionech ČR. V rámci firmy se jedná o všechny klíčové pracovníky managementu a vedoucích pracovníků a dále zaměstnanců oddělení nákupu, marketingu, prodeje a kvality a jakosti.

Příjemce

 • PHARMOS, a.s.
 • IČ: 19010290
 • Sídlo:
  • Ulice: Těšínská
  • Číslo popisné: 1349/296
  • Městská část: Radvanice
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71600
 • http://www.pharmos.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018